rizin 36 ważenie

Wyniki ważenia przed galą Rizin 36

Bartosz Sobczak
0
Opublikowano: 01 lipca 2022

Komplet wyników z ceremonii ważenia przed galą Rizin 36.

Hiroaki Suzuki (145.5) vs. Ren Hiramoto (145.1)
Miyuu Yamamoto (108) vs. Saori Oshima (105.6)
Mitsuhisa Sunabe (118.4) vs. Nobuyoshi Nakatsukasa (118.6)
Kyle Aguon (144.8) vs. Sora Yamamoto (145.2)
Shoji Maruyama (145.5) vs. Ji Yong Yang (145.3)
Kohei Tokeshi (156.5) vs. Atsushi Kishimoto (156.1)
Yamato Fujita (125.5) vs. Tatsuya So (125.5)
Yutaro Muramoto (125.6) vs. Shinichi Kojima (125.5)
Yuki Ito (124.8) vs. Yuichi Miyagi (125.2)
Mizuki Oshiro (107.2) vs. Moeri Suda (106.9)
Tanner Lourenco (154.9) vs. Oriya Oshiro (156.1)

Zostaw ocenę
0
0