ACA

Wyniki ważenia przed ACA 107: Ismailov vs. Emelianenko

Pinterest LinkedIn Tumblr

Wyniki ważenia przed galą ACA 107: Ismailov vs. Emelianenko

ACA 107: Ismailov vs Emelianenko

Magomed Ismailov (94.60kg) vs Alexander Emelianenko (117.1kg)
Gadzhimurad Khiramagomedov (78.55kg) vs Abubakar Vagaev (77.30kg)
Nikita Chityakov (61.70kg) vs Magomed Bibulatov (61.50kg)
Evgeniy Egemberdiev (93.45kg) vs Nasrudin Nasrudinov (93.25kg)
Nashkho Galaev (61.50kg) vs Oleg Borisov (61.65kg)
Vitaliy Slipenko (77.55kg) vs Chersi Dudaev (77.55kg)
Roman Ogulchanskiy (66.30kg) vs Andrey Goncharov (66.20kg)
Akhmed Musakaev (61.65kg) vs Khusein Shaikhaev (62.60kg)
Aren Akopyan (57.20kg) vs Ruslan Abiltarov (57.20)
Aslan Shogov (61.50kg) vs Khasein Shaikhaev (62.60).

Comments are closed.