Tag

KSW Fight Arena

Browsing

Tłumy oglądały dzisiejszy media trening przed galą KSW 45 na FIWE – Fitness Trade Show. Całość odbyła się na specjalnym stoisku KSW Fight Arena, na którym można się było również spotkać z bohaterami najbliższego wydarzenia. https://www.facebook.com/konfrontacja/posts/1813148742073943?__xts__%5B0%5D=68.ARC0B84PftrKitbUxNwko5nGZempHwS9OWgLdBGhgszN6ubvuYFNC9aaH54e_OokKloU2kXscoqCv4jTE1CwGzTEmg33AojGCUU0LCxjjKduVairMRuw8HoLfC5mVlqAzeLNTkHU9AILWqP5mt8X3uWIJ6_C01dwhNZ_na1IYqHbktbzouPuNw&__tn__=-R