Tag

Krylov vs Maldonado

Browsing

Karta walk gali Fight Nights Global 87 która odbędzie się dziś wieczorem w Rostowie nad Donem. David Khachatryan vs.Peter Queally Fabio Maldonado vs. Nikita Krylov – o pas LHW Adriano Martins vs. Alexandr Shabliy Alexey Sidorenko vs. Khalid Murtazaliev Nikolay Gaponov vs. Daniil Voevodin Michael Graves vs. Murat Khasanov Saygid Izagakhmaev vs. Elias Silverio Migran Arutyunyan vs. Ali Yousefi Vladimir Egoyan vs. Alexander Yanishev David Gladun vs. Chermen Kobesov Shamil Tinagadjiev vs. Alexey Zhuravlev Evgeny Gontarev vs. Makhach Khvadzhaev