Tag

ACA 107

Browsing

Wyniki ważenia przed galą ACA 107: Ismailov vs. Emelianenko ACA 107: Ismailov vs EmelianenkoMagomed Ismailov (94.60kg) vs Alexander Emelianenko (117.1kg)Gadzhimurad Khiramagomedov (78.55kg) vs Abubakar Vagaev (77.30kg)Nikita Chityakov (61.70kg) vs Magomed Bibulatov (61.50kg)Evgeniy Egemberdiev (93.45kg) vs Nasrudin Nasrudinov (93.25kg)Nashkho Galaev (61.50kg) vs Oleg Borisov (61.65kg)Vitaliy Slipenko (77.55kg) vs Chersi Dudaev (77.55kg)Roman Ogulchanskiy (66.30kg) vs Andrey Goncharov (66.20kg)Akhmed Musakaev (61.65kg) vs Khusein Shaikhaev (62.60kg)Aren Akopyan (57.20kg) vs Ruslan Abiltarov (57.20)Aslan Shogov (61.50kg) vs Khasein Shaikhaev (62.60).

Organizacja ACA zaanonsowała kilka zmian w rozpisce gali ACA 107, która odbędzie się już w ten piątek. Ramazan Kishev vs. Kurban Taigibov walka zostanie przełożona na jedną z kolejnych gal. Alexey Shaposhnikov i Sheikh-Mansur Khabibulaev wypadli z wydarzenia, przez co Aren Hakobyan i Ruslan Abiltarov zmierzą się ze sobą. Aktualna graficzna rozpiska gali ACA 107: Magomed Ismailov vs. Aleksander Emelianenko