Archiwum

Fight Nights: Battle at Moscow 13 – wyniki ważenia

Pinterest LinkedIn Tumblr

tim sylvia vs ruslan magomedov

Wyniki ważenia:

Open: Ruslan Magomedov (11,7) vs. Tim Sylvia (139,5)
77 kg: Albert Tumenov (77,4) vs. Yasubey Enomoto (76,1)
93 kg: Maxim Grishin (94,1) vs. Mario Miranda (zostanie zważony wieczorem)
77 kg: Ramil Mustapaev (79,1) vs. Andre Santos (77,6)
66 kg: Zubair Tukhugov (69,8) vs. Vaso Bakocevic (69,7)
Open: Konstantin Erokhin (102,8) vs. Denis Komkin (110,5)
66 kg: Oleg Borisov (65,6) vs. Pavel Svoboda (68)
77 kg: Dmitriy Godinskiy (75,8) vs. Marif Piraev (76)
70 kg: Anatoliy Pokrovskiy (69,6) vs. Murad Kazgan (69,9)
66 kg: Sergey Minasyan (64,6) vs. Sergey Molchanov (59,6)

Comments are closed.